Úvod

23. konference REOTRIB 2017 „Kvalita paliv a maziv“ je již tradiční jarní konference a bude se opět konat ve známém a zavedeném Hotelu Diana v krásném prostředí předhůří Jeseníků. Každý rok se na této konferenci setkávají pracovníci jak výrobních, tak i distribučních, uživatelských a servisních firem. Neformální a přátelské prostředí konference dává příležitost pro odborné diskuse i řešení technických a obchodních záležitostí.

Pozdní jarní termín již zaručuje hezké a teplé počasí, které umožňuje využít i všechny sportovní a turistické aktivity, které nabízí Hotel Diana.

Zaměření

Konference je zaměřena na všechny oblasti spojené s výrobou, distribucí a užitím paliv, maziv a ostatních ropných produktů. Témata konference zahrnují např.:

  • Motorová paliva − biopaliva, alternativní paliva, fosilní paliva
  • Aktuální otázky spojené s používáním biopaliv a problematika životního prostředí
  • Technické aspekty použití motorových paliv a biopaliv
  • Motorové, převodové a průmyslové mazací oleje a provozní kapaliny
  • Syntetické oleje a maziva
  • Biologicky odbouratelné mazací prostředky
  • Ekologické aspekty používání paliv, maziv a ropných výrobků
  • Praktické poznatky z provozování průmyslových olejů a kapalin
  • Testování paliv a maziv, metody měření
  • Monitorování a údržba tribosystémů, tribodiagnostika