Termíny

Konference poskytuje možnost výměny zkušeností a odborných znalostí. Současně je to fórum pro odbornou prezentaci Vašeho pracoviště či Vaší firmy.

V případě Vašeho zájmu o přednesení přednášky v délce max. 20 min. zašlete e‑mailem název Vaší přednášky, její autory a krátký abstrakt vystihující tématiku přednášky v délce max. 250 slov na adresu pořadatele nebo odborného garanta konference:

  • Ing. Jiří Hřivnáč, Reo Trade s.r.o., Opava; e-mail: hrivnac@reotrade.cz
  • Ing. Jaroslav Černý, CSc., TriboChem, Praha; e-mail: jc-tribochem@volny.cz

Autoři budou vyrozuměni o přijetí příspěvku. Pokyny k vypracování textu budou uvedeny v přihlášce konference, která bude distribuovaná v březnu 2017. Všechny přednesené příspěvky budou otištěny v konferenčních materiálech, které obdrží všichni účastníci. Do programu budou zařazeny pouze odborné přednášky; prezentační přednášky reklamního charakteru pouze po dohodě s pořadatelem.

Důležitá data

Zaslání abstraktu přednášky do 6. března 2017
Vyrozumění o přijetí příspěvku do 20. března 2017
Zaslání úplného textu přednášky do 10. dubna 2017