Reklama

Reklamní stránka ve Sborníku konference

V rámci konference bude vytištěn sborník všech přednášek, které budou na konferenci předneseny, v předpokládaném rozsahu 120 stránek. Při této příležitosti Vám nabízíme možnost prezentace Vaší firmy formou reklamy ve Sborníku přednášek. Počet výtisků Sborníku bude 100 ks.

Firemní stánek

V prostorách konference bude možné v oddělené místnosti instalovat firemní stánky (stoly a vývěsní panely). V programu konference bude vyhrazen dostatečný čas pro kontakt s Vašimi obchodními partnery a dalšími zájemci.

Pokud projevíte zájem o tyto či jiné formy prezentace Vaší firmy, kontaktujte, prosím, pořadatele konference:

Ing. Jiří Hřivnáč
Reo Trade s.r.o.
Krnovská 182, 747 07 Opava;
tel. 595 172 496, fax 595 172 498