Program

Pavel Cimpl, Jaromír Hynek, Michaela Rážková, Čepro, a.s., Praha
Nové cesty plnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v ČEPRO, a.s.
stáhnout zde

Peter Boháček, Slovnaft, a.s., Bratislava
Nízkoteplotná stabilita motorových náft
stáhnout zde

Pavel Šimáček, Dan Vrtiška, VŠCHT Praha
Přísady pro zvýšení oktanového čísla určené pro aplikaci uživatelem
stáhnout zde

Ivo Krajíček, SGS Czech Republic s.r.o., Kolín
Stanovení detergentních vlastností paliv na motorech s přímým vstřikem paliva
stáhnout zde

Gabriela Chudejová, Slovnaft a.s., Bratislava
Oxidačná stabilita benzinov
stáhnout zde

Jan Jehlička, Paramo, a.s., Pardubice
Vývoj maziv
stáhnout zde

Pavel Němec, Paramo, a.s., Pardubice
Olej a voda
stáhnout zde

Pavel Špondr, Antonín Dvořák, Špondr CMS, Brno
Centrální mazací systémy 4.0
stáhnout zde

Jan Skolil, Classic Oil, s.r.o., Kladno
Diverzifikace chladicích kapalin dle automobilových koncernů
stáhnout zde

Kamil Sosna, Werba-Chem GmbH, Wien
Írán, země pro obchod otevřená
stáhnout zde

Analýza maziv a životní prostředí, 14:00 – 16:30 h
stáhnout zde

Jaroslav Schwarz, Miroslav Burian, Robert Bosch, s.r.o., České Budějovice
Kontaminace AdBlue
stáhnout zde

Radomír Kupka, Robert Bosch, s.r.o., České Budějovice
Stanovení stopových prvků v benzinových palivech
stáhnout zde

Jaroslav Černý, TriboChem Praha
Aplikace koalescenční filtrace pro paliva a maziva.
stáhnout zde

Petr Kolečkář, Spectro CS s.r.o., Ostrava
Moderní trend v tribotechnických analýzách
stáhnout zde